Αποστολή

Ο σκοπός του P.A. College μπορεί να οριστεί εν συντομία ως:

“Να δημιουργήσει ένα εξαιρετικό περιβάλλον μάθησης μέσω ενεργούς προώθησης των υψηλότατων προτύπων διδασκαλίας, έρευνας, πρωτοποριακής τεχνολογίας, προσοντούχων ακαδημαϊκών με ενεργό ερευνητικό έργο και υπηρεσίες υποστήριξης φοιτητών, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε κάθε  φοιτητή να φτάσει το ανώτατο επίπεδο δυνατοτήτων του όσον αφορά τη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του, τις διανοητικές του ικανότητες, τις δεξιότητές του, την επαγγελματική του ανέλιξη και τις μακροπρόθεσμες επαγγελματικές του φιλοδοξίες.”