Ώρες Λειτουργίας

Η Βιβλιοθήκη είναι ανοικτή για το διδακτικό προσωπικό και τους φοιτητές καθ 'όλη τη διάρκεια των χειμερινών και εαρινών εξαμήνων, κατά τις ακόλουθες ώρες:


Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

08:00-10.00

08:00-10.00

08:00-10.00

08:00-10.00

08:00-10.00

10:30-13.30

10:30-13.30

10:30-13.30

10:30-13.30

10:30-13.30

14:00-17.00

14:00-17.00

14:00-17.00

14:00-17.00

-


* Οι ώρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης ενδέχεται να αλλάξουν, εάν κριθεί απαραίτητο. Σε αυτή την περίπτωση, το νέο ωράριο θα ανακοινωθεί και θα αναρτηθεί στην εσωτερική πλατφόρμα του Κολλεγίου (Canvas).