Εικονικοποίηση

Όταν χρησιμοποιείται σωστά, η εικονικοποίηση (virtualization) υπολογιστών , μπορεί να ξεκλειδώσει νέες δυνατότητες που δεν θα μπορούσαν ποτέ να επιτευχθούν μέσω των παραδοσιακών υπολογιστών.  Επίσης μπορεί να βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα του οργανισμού.  Το Ρ.Α. College, με τη μετάβαση από τους παραδοσιακούς υπολογιστές σε Thin & Zero καταληκτικά σημεία πελατών, έχει μειώσει την κατανάλωση ενέργειας, και αυτό βοήθησε σε μεγάλο βαθμό στην εδραίωση της πρωτοβουλίας μας για «Πράσινης Πληροφορικής»  (Green Computing).

 

Η εικονικοποίηση υπολογιστών έκανε δυνατή την συγκέντρωση του ελέγχου και την απλούστευση της διαχείρισης, τη βελτίωση της ασφάλειας και της συμμόρφωσης, τη γρήγορη ανταπόκριση στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των επιχειρήσεων, την ελαχιστοποίηση των κλήσεων στο γραφείο, πραγματοποιώντας έτσι πραγματικότητα το θέμα Πληροφορική με επίκεντρο τον χρήστη. Αυτό επιτρέπει στους φοιτητές να έχουν πρόσβαση στα μαθήματά τους, σε εφαρμογές και εξατομικευμένους εικονικούς υπολογιστές από οποιοδήποτε σημείο εντός των εγκαταστάσεων και από οποιαδήποτε συμβατή συσκευή. Τα ίδια οφέλη, φυσικά, ισχύουν και για το διδακτικό προσωπικό.

Όλα τα διαθέσιμα καταληκτικά σημεία είναι Thin & Zero πελάτες που έχουν μια πολύ μικρή ενεργειακή κατανάλωση αποτυπώματος, το οποίο παρέχει στο P.A. College μια πιο βιώσιμη και μακράς διαρκείας «Οικολογικά φιλική» τεχνολογική πλατφόρμα, δεδομένου ότι όλη η επεξεργασία γίνεται μέσα στο κέντρο δεδομένων.

 

Τα οφέλη της προσέγγισης του Ρ.Α. College
Η μεθοδολογία μας επέτρεψε στο Ρ.Α. College να μειώσει το συνολικό χρόνο και τους πόρους που συνδέονται με την παροχή και τη διαχείριση των κατανεμημένων καταληκτικών σημείων Κολλεγίων/Πανεπιστημίων, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα το γεγονός ότι οι περισσότεροι από τους φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό του μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτή την τεχνολογία μέσω αφοσιωμένων και συγκεντρωμένων πόρων. Με την αποσύνδεση του λειτουργικού συστήματος, των εφαρμογών και των δεδομένων από τους παραδοσιακούς υπολογιστές και αντικαταστώντας αυτά τα στοιχεία στο κέντρο δεδομένων μας, έχουμε βιώσει μια δραματική  εξοικονόμηση χρόνου και πόρων που απαιτούνται για την εκπλήρωση γραφείων εξυπηρέτησης, εξωτερικών ενημερώσεων και την παροχή νέων εικόνων σε άτομα ή ομάδες χρηστών. Ως εκ τούτου, είμαστε πολύ πιο ευέλικτοι και έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε αλλαγή στις συνθήκες των επιχειρήσεων μέσα σε λίγες ώρες και όχι ημέρες ή εβδομάδες.

 

Το Τμήμα Πληροφορικής μας μπορεί να εγκαταστήσει εικονικούς υπολογιστές και εφαρμογές σε μια ποικιλία μαθησιακών περιβαλλόντων, όπως εργαστήρια, βιβλιοθήκη, αίθουσες διδασκαλίας και γραφεία που παρέχουν στο διδακτικό και άλλο προσωπικό όπως και στους φοιτητές μας ασφαλή και εύκολη πρόσβαση στα δεδομένα και τις εφαρμογές τους. Οι επιτραπέζιοι υπολογιστές ακολουθούν τον τελικό χρήστη, ανεξάρτητα από τη συμβατή συσκευή ή την τοποθεσία.

 

Η τελευταία καινοτομία που Ρ.Α. College προσφέρει πλέον σε όλους τους φοιτητές του, ασφαλή εξ αποστάσεως πρόσβαση στην ίδια ακριβώς υποδομή που έχουν στο Κολλέγιο, αλλά από την άνεση του σπιτιού τους ή από οπουδήποτε αλλού στον κόσμο. Η εύστροφη, εικονική υποδομή μας, επιτρέπει  αυτή την προσφορά και την ανάπτυξη, όπως και όταν παραστεί ανάγκη, τηρώντας παράλληλα την πρωτοβουλία «Πράσινης Πληροφορικής»  και τη μείωση του συνολικού μας αποτυπώματος άνθρακα.