Σημαντικά Στοιχεία

Σχετικά με το P.A. College

 • Το P.A. College άρχισε τη λειτουργία του το 1983, παρέχοντας  εκπαιδευτικές υπηρεσίες εξαιρετικού επιπέδου στην τριτοβάθμια (ανώτερη)  εκπαίδευση.
 • Τα 38 χρόνια εξαιρετικού ακαδημαϊκού επιπέδου και καινοτόμας έρευνας  τοποθετούν το κολλέγιο μας στην πρώτη γραμμή των ιδρυμάτων ανώτερης  εκπαίδευσης στην Κύπρο.
 • Το P.A. College ακολουθεί ένα άριστα εγκαθιδρυμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας στη διδασκαλία και μάθηση.
 • Το κολλεγιακό μας σύστημα δίνει στους φοιτητές και ακαδημαϊκούς το  πλεονέκτημα να ανήκουν σε μια μικρή αλλά ζωντανή και παραγωγική  διεπιστημονική ακαδημαϊκή κοινότητα.
 • Το κολλέγιό μας φέρνει κοντά εξαίρετους ακαδημαϊκούς και φοιτητές  από μια πληθώρα θεμάτων και ηλικιακών ομάδων καθώς και από διαφορετικές  κουλτούρες και χώρες.
 • Ο σχετικά μικρός αριθμός φοιτητών σε κάθε τάξη επιτρέπει τη στενή  υποστήριξη και προσοχή που δίνεται για την ακαδημαϊκή ανέλιξη και για  την ευημερία του κάθε φοιτητή ξεχωριστά.
 • Το κολλέγιό μας επενδύει σε μεγάλο βαθμό στην παροχή διευκολύνσεων  συμπεριλαμβανομένου σύγχρονης βιβλιοθήκης και εργαστηρίων ηλεκτρονικών  υπολογιστών τελευταίας τεχνολογίας, υποστήριξη ανεύρεσης διαμονής και  εξασφάλιση ευημερίας, αθλητικές εγκαταστάσεις και χώρους  κοινωνικοποίησης.
 • Σχεδόν το 100% των αποφοίτων του P.A. College εργοδοτούνται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από την αποφοίτησή τους.  

Οι αρχές του P.A. College

Οι βασικές αρχές του P.A. College παραμένουν σύγχρονες και αμείωτες:  οι αρχές που μας εξυπηρέτησαν τόσο καλά τα τελευταία τριάντα χρόνια και  που πάντα χαρακτηρίζουν την επιτυχία μας θα βοηθήσουν στο να οδηγήσουν  το P.A. College μέσα από τα δύσκολα χρόνια που βρίσκονται μπροστά μας.  Αυτές οι αρχές   είναι:

 • Υπεροχή: Η υπεροχή στην έρευνα, στη διδασκαλία και στη μάθηση είναι  ύψιστης σημασίας. Όλα τα άλλα πρέπει να είναι υποδιαίστερα αυτής της  αξίας.
 • Φιλοδοξία και Κινητήριος Δύναμη: Η μελλοντική επιτυχία του P.A.  College εξαρτάται εξ’ολοκλήρου από τη φιλοδοξία και την κινητήριο δύναμη  που χαρακτηρίζει τον Διευθυντή, τη Διοίκηση, το Προσωπικό και τους  φοιτητές.
 • Συλλογικότητα: Υπάρχει μια στενά συνδεδεμένη κοινότητα την οποία οι  φοιτητές και το προσωπικό θα βρουν να είναι γεμάτη ζωντάνια, φιλοξενία  αλλά και γεμάτη προκλήσεις. Όλα τα μέλη της κοινότητάς μας  μεταχειρίζονται με αξιοπρέπεια και σεβασμό. Η υγεία, η ευημερία και η  ασφάλεια του προσωπικού και των φοιτητών μας είναι ύψιστης σημασίας.
 • Ανεξαρτησία: Το κολλέγιο είναι μια ανεξάρτητη οντότητα η οποία  παραμένει αυτόνομη στη διοίκησή της και πιστή στην αρχή της έκφρασης της  γνώμης χωρίς περιορισμούς.

Οικονομική υποστήριξη προς τους φοιτητές  

 • Σε αντίθεση με πολλά πανεπιστήμια/κολλέγια που προσφέρουν είτε  μειώσεις στα δίδακτρα είτε υποτροφίες, το P.A. College παρέχει και τα  δύο.
 • Οι υποτροφίες δίνονται ως επιβράβευση κάθε χρόνο σε φοιτητές πλήρους  φοίτησης βάσει της επίδοσής τους στο απολυτήριο λυκείου καθώς και βάσει  των αναγκών και των κοινωνικο-οικονομικών περιστάσεών τους.
 • Περίπου 10% των φοιτητών μας λαμβάνουν υποτροφίες.

Διεθνή αναγνωρισιμότητα 

 • Το P.A. College είναι το ΠΡΩΤΟ Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανώτερης Εκπαίδευσης στην Κύπρο που επιβραβεύθηκε με 12 απαλλαγές από τα 15 μαθήματα που απαιτούνται για την απόκτηση του επαγγελματικού τίτλου του ACA.
 • Το P.A. College έχει επιβραβευθεί με 9 απαλλαγές (τον μέγιστο δυνατό  αριθμό απαλλαγών που μπορούν να δωθούν σε ίδρυμα Ανώτερης Εκπαίδευσης)  εκ των 13 μαθημάτων που απαιτούνται για την απόκτηση του επαγγελματικού  τίτλου του ACCA.
 • Οι φοιτητές του P.A. College παίρνουν απαλλαγή στα 12 εκ των 16  μαθημάτων που απαιτούνται για την απόκτηση του επαγγελματικού τίτλου του  AIA.
 • Οι φοιτητές του P.A. College που εξειδικεύονται στον κλάδο του  Marketing Management παίρνουν απαλλαγές σε μαθήματα που απαιτούνται από  το Charted Institute of Marketing (CIM) για την απόκτηση του Chartered  Postgraduate Diploma (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα) στον τομέα του Marketing.
 • Στο P.A. College έχει χορηγηθεί ο τίτλος του ‘CISCO Networking  Academy’ επιτρέποντάς του έτσι να μπορεί να προσφέρει μαθήματα για την  απόκτηση των επαγγελματικών πιστοποιητικών CCENT, CCNA και CCNP.

Η Έρευνα στο P.A. College

 • Η πολιτική του κολλεγίου επικεντρώνεται σε τρεις κύριες περιοχές:  συνεχή βελτίωση, ανάπτυξη προσωπικού και συνεισφορά στην κοινότητα στην  οποία ανήκει.
 • Το Τμήμα Έρευνας συμμετέχει ενεργά σε ερευνητικά έργα που γίνονται  σε συνεργασία με το Συμβούλιο Εμπορίου και Βιομηχανίας  Λάρνακας  (Larnaca Chamber of Commerce) και με το Δήμο Λάρνακας υπό την αιγίδα του  Μεσογειακού Προγράμματος για την Προώθηση της Αειφόρου Ανάπτυξης  (USUDS).
 • Η ερευνητική δραστηριότητα του ακαδημαϊκού προσωπικού  συμπεριλαμβάνει συμμετοχή και παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια,  δημοσιεύσεις άρθρων σε διεθνώς αναγνωρισμένα περιοδικά όπως επίσης και  ενεργή συμμετοχή σε ακαδημαϊκά, ερευνητικά έργα.
 • Οι φοιτητές ασχολούνται ενεργά με ερευνητικές δραστηριότητες  συμμετέχοντας σε έργα που επικεντρώνονται στην έρευνα καθώς και με την  ολοκλήρωση της πτυχιακής τους μελέτης που γίνεται τον τελευταίο χρόνο  φοίτησής τους στο κολλέγιο.