Ανάπτυξη Προσωπικού

Το P.A. College αναγνωρίζει τη σημασία της ανάπτυξης του προσωπικού και των φοιτητών. Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε εργαστήρια για να βελτιώσουν τις προσωπικές τους δεξιότητες. Σκοπός μας είναι να προσεγγίσουμε το κάθε άτομο και να στηρίξουμε την ανάπτυξη και τη δια βίου επιτυχία των φοιτητών μας. Εκτός από τους φοιτητές, το ακαδημαϊκό προσωπικό συμμετέχει σε μια σειρά εκπαιδευτικών εργαστηρίων και σεμιναρίων που αποσκοπούν στην επαγγελματική ανάπτυξη και απόκτηση περεταίρω γνώσης. Τέτοιες ευκαιρίες θα επιτρέψουν την επαγγελματική ανάπτυξη των ακαδημαϊκών και θα ενισχύσουν τη συνολική αποτελεσματικότητα και την ακαδημαϊκή τους απόδοση. Διατηρώντας στενή συνεργασία με τα τμήματα και το ακαδημαϊκό προσωπικό, εντοπίζονται οι ανάγκες στις οποίες βασίζονται τα προσαρμοσμένα εργαστήρια/σεμινάρια που σχεδιάζονται για να  παρέχουν επαγγελματική ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικά με όλες τις πτυχές του ακαδημαϊκού ρόλου.

 

Τα εργαστήρια/σεμινάρια καλύπτουν τους ακόλουθους τομείς:


Ανάπτυξη Φοιτητών

• Δεξιότητες απασχολησιμότητας και εμπορική ευαισθητοποίηση

• Δεξιότητες για επαγγελματικές συνεντεύξεις, συγγραφή βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής

• Δεξιότητες επιχειρηματικής εθιμοτυπίας


Ανάπτυξη Ακαδημαϊκού Προσωπικού

• Ανάπτυξη ερευνητικών δεξιοτήτων

• Μάθηση και ανάπτυξη διδασκαλίας

• Ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων