Το Ακαδημαϊκό Σύστημα

Στο κομμάτι αυτο της ιστοσελίδας μας δίνονται χρήσιμες πληροφορίες  για το ακαδημαϊκό σύστημα του Κολλεγίου.  Ειδικά οι νέοι φοιτητές θα  βρούν στη σελίδα αυτή όρους και επεξηγήσεις καθώς επίσης και άλλες  λεπτομέρειες σε σχέση με τη λειτουργία του Κολλεγίου, όπως η διάρκεια  των προγραμμάτων, του ακαδημαϊκού έτους και της διδακτικής περιόδου, η  γλώσσα διδασκαλίας, τα συστήματα προσωπικού συμβούλου και καθοδήγησης,  καθώς επίσης και πληροφορίες για τη Φοιτητική Ένωση.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Η διάρκεια του κάθε προγράμματος αναφέρεται στο εγγεγραμμένο του  όνομα.  Γενικά, το Κολλέγιο προσφέρει μονοετή προγράμματα σε επίπεδο  πιστοποιητικού,  διετή σε επίπεδο διπλώματος και τετραετή σε επίπεδο  πτυχίου.  Τα πτυχιακά προγράμματα ολικής και μερικής φοίτησης απαιτούν  την συμπλήρωση των πιστωτικών μονάδων που καθορίζει η δομή του  προγράμματος σε μια περίοδο τουλάχιστον οκτώ εξαμήνων ολικής φοίτησης ή  δέκα εξαμήνων μερικής φοίτησης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Κάθε ακαδημαϊκό έτος χωρίζεται σε δύο κύρια εξάμηνα:

-Φθινοπωρινό

-Εαρινό

Κάθε εξάμηνο έχει συνολικά 15 ακαδημαϊκές βδομάδες όπως αυτές καθορίζονται στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο κάθε χρονιάς.

-Καλοκαιρινή περίοδος

Το Κολλέγιο, ανάλογα με το ενδιαφέρον που μπορεί να υπάρξει από τους  φοιτητές, δυνατόν να οργανώσει καλοκαιρινή περίοδο για όσους  ενδιαφέρονται να επιταχύνουν τις σπουδές τους.  Η διάρκεια της  καλοκαιρινής περιόδου είναι επτά βδομάδες και αρχίζει αμέσως μετά την  ολοκλήρωση του Εαρινού εξαμήνου.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Οι διδακτικές περίοδοι έχουν την ακόλουθη διάρκεια:

Ολική φοίτηση:  55 λεπτά

Μερική φοίτηση:  45 λεπτά

 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Όπως καθορίζουν οι κανονισμοί του Κολλεγίου, μια πιστωτική μονάδα  ισοδυναμεί με μιά ακαδημαϊκή περίοδο κάθε βδομάδα για την διάρκεια των  15 βδομάδων του εξαμήνου.  Το ίδιο μάθημα αν διδάσκεται στη μερική  φοίτηση μπορεί να έχει λιγότερες μονάδες, όμως οι διδακτέα ύλη και οι  τελικές εξετάσεις είναι οι ίδιες και στη μερική και στην ολική φοίτηση.   Πιθανές μικροδιαφορές στον συνολικό διδακτικό χρόνο μεταξύ μερικής και  ολικής φοίτησης δικαιολογούνται από τον μικρότερο αριθμό φοιτητών της  μερικής φοίτησης και το γεγονός ότι πρόκειται κυρίως για εργαζόμενους  φοιτητές με επαγγελματική εμπειρία που διευκολύνει τη διδακτική  διαδικασία.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (ECTS)

Το Κολλέγιο λειτουργεί παράλληλα με τις δικές του πιστωτικές μονάδες  το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων (ECTS).  Για κάθε  μάθημα αντιστοιχούν μονάδες ECTS που μπορεί να είναι διαφορετικές σε  αριθμό από τις μονάδες του συστήματος του Κολλεγίου.  Το Ευρωπαϊκό  Σύστημα ECTS διευκολύνει τις ανταλλαγές φοιτητών στα πλαίσια του  προγράμματος Εράσμους καθώς όλα τα ιδρύματα που συμμετέχουν έχουν κοινό  σημείο αναφοράς.  Ανεξάρτητα από το σύστημα που μπορούν να έχουν τα  διάφορα πανεπιστημιακά και άλλα ιδρύματα, φοιτητές από ένα ίδρυμα που  παρακολουθούν μαθήματα σε άλλο, παίρνουν τις ανάλογες πιστωτικές  μονάδες.

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Η Αγγλική είναι η επίσημη γλώσσα για όλα τα προγράμματα του  Κολλεγίου.  Η διδασκαλία, η αξιολόγηση των φοιτητών, τα διδακτικά  εγχειρίδια και όλο το άλλο διδακτικό υλικό είναι στην Αγγλική γλώσσα.

Αυτό δημιουργεί για τους φοιτητές μας ένα τεράστιο πλεονέκτημα καθώς η  Αγγλική είναι η επίσημη γλώσσα των επιχειρήσεων στην Κύπρο, είναι η  γλώσσα επικοινωνίας με άλλες επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο, αλλά και η  γλώσσα που απαιτείται για τις επαγγελματικές εξετάσεις των κυριώτερων  επαγελματικών σωμάτων του Ηνωμένου Βασιλείου.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Η μεθοδος διδασκαλίας που χρησιμοποιούμε στο Κολλέγιο είναι ένας  συνδυασμός διαλέξεων και παρουσιάσεων, διδασκαλίας σε μικρές ομάδες  φοιτητών, ατομικής καθοδήγησης, αλλά και επιβλεπόμενης πρακτικής  εργασίας στα εργαστήρια.  Οι φοιτητές μαθαίνουν εργαζόμενοι για τις  μελέτες τους σε μικρές ομάδες, κάνοντας παρουσιάσεις στη τάξη, και μέσα  από τις διαλέξεις επισκεπτών ομιλητών και ακαδημαϊκών που συμμετέχουν  στο διδακτικό πρόγραμμα κινητικότητας Εράσμους.

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ

Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό στο Κολλέγιο είναι το σύστημα  καθοδήγησης στα πλαίσια του οποίου μικρές ομάδες φοιτητών συζητούν  διάφορα θέματα με μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού.  Οι φοιτητές έχουν  την ευκαιρία να διεξάγουν ατομική μελέτη που αποτελεί την ουσία της  πανεπιστημιακής μάθησης.  Μέσα από την λειτουργία των μικρών αυτών  ομάδων ο φοιτητής μπορεί να αναπτυχθεί ατομικά, όχι μόνο σαν μέλος μιας  τάξης.  Χωρίς αμφιβολία, η τεχνική του να μπορεί ο καθένας να μαθαίνει  για τον εαυτό του είναι η πιο σημαντική εμπειρία που μπορεί να αποκτήσει  κανείς στο Πανεπιστήμιο/Κολλέγιο.

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Οι φοιτητές διαμοιράζονται σε προσωπικούς συμβούλους που είναι μέλη  του ακαδημαϊκού προσωπικού.  Οι σύμβουλοι λειτουργούν με την ιδιότητα  του προσωπικού συμβούλου για τον φοιτητή είτε για τη διάρκεια του  προγράμματος είτε για μια ακαδημαϊκή χρονιά και δίνουν καθοδήγηση για  επιλογές μαθημάτων ή για ανάπτυξη επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Οι προσωπικοί σύμβουλοι μπορούν να καθοδηγήσουν και να συμβουλεύσουν  τους φοιτητές που ίσως χρειάζονται στήριξη σε προσωπικά θέματα.

Ο καθορισμός των συμβούλων γίνεται με την έναρξη του Φθινοπωρινού  εξαμήνου και αναθεωρείται στις αρχές του Εαρινού για να συμπεριλάβει  τους νέους φοιτητές από τη μια και από την άλλη για να διαγραφούν από  την κατανομή όσοι έχουν αποφοιτήσει.

Η ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Με την εγγραφή του στο Κολλέγιο κάθε φοιτητής γίνεται αυτόματα μέλος  της Φοιτητικής Ένωσης και παραλαμβάνει την φοιτητική του ταυτότητα.  Η  δομή της Φοιτητικής Ένωσης περιλαμβάνει αξιωματούχους και μέλη της  Εκτελεστικής Επιτροπής που εκλέγονται κάθε χρόνο.  Οι λεπτομέρειες για  τη διαδικασία των εκλογών καθορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό και  περιλαμβάνονται στο Φοιτητικό Εγχειρίδιο που διανέμεται στους φοιτητές.

Η Φοιτητική Ένωση βοηθά τα μέλη της με διάφορους τρόπους και  εκπρόσωποι των φοιτητών καλούνται και συμμετέχουν στις διάφορες  επιτροπές του Κολλεγίου.  Με βάση το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή των  φοιτητών, η Φοιτητική Ένωση οργανώνει διάφορες αθλητικές, ψυχαγωγικές  και κοινωνικές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν εκδρομές, χοροεσπερίδες,  πάρτυς, και διάφορες άλλες εκδηλώσεις που έχουν σαν στόχο να κάνουν τη  ζωή των φοιτητών στο Κολλέγιο πιο ευχάριστη.  Η συμμετοχή και η συνδρομή  των φοιτητών στις εκδηλώσεις της Φοιτητικής Ένωσης είναι ιδιαίτερα  σημαντικές αφού βοηθούν τους φοιτητές να ενισχύσουν το ομαδικό και  κοινωνικό τους πνεύμα.