Υποτροφίες

Το P.A. College στα πλαίσια της ανθρωποκεντρικής του προσέγγισης προσφέρει Σημαντικές Εκπτώσεις στα δίδακτρα σε υποψήφιους φοιτητές που πληρούν συγκεκριμένα οικονομικά κριτήρια.

 

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 24021555, 24624975.

 

 

Επιπρόσθετα, το P.A. College προσφέρει αριθμό πλήρων  ή/και μερικών υποτροφιών σε αποφοίτους δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων  Μέσης Εκπαίδευσης στη βάση των ακόλουθων κριτηρίων:

 

α)  Γενικός βαθμός απολυτηρίου, και              

 

β) Ο/Η υποψήφιος/α να χρειάζεται οικονομική ενίσχυση για να μπορέσει να παρακολουθήσει ανώτερες σπουδές.

 

Η υποτροφία θα ανανεώνεται αυτόματα κάθε χρόνο για τη  συνολική διάρκεια του προγράμματος που παρακολουθεί ο φοιτητής  νοουμένου ότι ο/η κάτοχος της υποτροφίας θα διατηρήσει καλή επίδοση  (γενικό βαθμό 90% και ελάχιστη βαθμολογία 85% σε όλα τα μαθήματα που  παρακολουθεί), και η συμπεριφορά του/της θα είναι η αρμόζουσα, κυρίως σε  ότι αφορά τον σεβασμό και την εφαρμογή των Εσωτερικών Κανονισμών του  Κολεγίου. Η υποτροφία καλύπτει τα δίδακτρα των επιλεγμένων υποψήφιων. Η  επιλογή του κλάδου σπουδών ανήκει στους υποψήφιους φοιτητές.

 

Οι υποτροφίες στους υποψήφιους φοιτητές θα παρέχονται μετά από προσωπική συνέντευξη στο Κολλέγιο.

 

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 24021555.