Πτυχία Αναγνωρισμένα έναντι Αναγνωρίσιμα

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΠΤΥΧΙΑ: Σύμφωνα με τις σχετικές νομοθεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας ο τίτλος «Πτυχίο πανεπιστημιακού επιπέδου», στην Κύπρο, αντιστοιχεί σε προγράμματα σπουδών των οποίων η διάρκεια είναι τέσσερα ακαδημαϊκά έτη πλήρους φοίτησης ή 240 Ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS) σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτερης Εκπαίδευσης. Αυτά τα προγράμματα είναι ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.

 

Ο όρος ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟ πρόγραμμα χρησιμοποιείται από τριτοβάθμιες σχολές που προσφέρουν πτυχιακά προγράμματα ξένων ιδρυμάτων τριετούς διάρκειας με τη μέθοδο της Δικαιόχρησης (Franchise). Το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ έχει δημοσιεύσει μια λεπτομερή διαδικασία σε σχέση με τα συγκεκριμένα προγράμματα. Περισσότερα στον πιο κάτω συνδεσμο:

( http://www.kysats.ac.cy/index.php/el/enimerosi/anakoinoseis/91-dikaiochrisi).