Εθνικές Αναγνωρίσεις

Το Ρ.Α. College έχει εγγράψει το σύνολο των προγραμμάτων του στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Τα πτυχιακά προγράμματα  Β.Α. (Honours) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και B.Sc. (Honours) στη Χρήση Υπολογιστών στις Επιχειρήσεις  έχουν αξιολογηθεί και πιστοποιηιεί από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης (ΣΕΚΑΠ) Τα συγκεκριμένα προγράμματα είναι αναγνωρισμένα από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.).  Από την έναρξη της λειτουργίας του το Ρ.Α. College λειτουργεί ως μια μοναδική εξειδικευμένη σχολή πανεπιστημιακού επιπέδου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου είναι το μόνο ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης στην Κύπρο με πιστοποιημένα και αναγνωρισμένα προγράμματα (Bachelor of Arts με έξι εξειδικεύσεις), καθώς επίσης και το Business Computing Bachelor of Science with Honours, το μοναδικό στο είδος του στην Κύπρο και ένα από τα λίγα στην Ευρώπη.