Βιβλιοθήκη

Το Ρ.Α. College ιδρύθηκε το 1983, και η Βιβλιοθήκη άρχισε τη λειτουργία της κατά το ίδιο έτος. Ο στόχος της Βιβλιοθήκης είναι η εξυπηρέτηση των αναγκών των φοιτητών, και ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού όσον αφορά τη μάθηση και την ενημέρωση. Η  Βιβλιοθήκη του Κολεγίου καταλαμβάνει ολόκληρο τον πρώτο όροφο του κτηρίου, παρέχει στους φοιτητές ένα σημαντικό αριθμό βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων, καθώς και ηλεκτρονική πρόσβαση σε ένα μεγάλο αριθμό πηγών πληροφοριών (συμπεριλαμβανομένων των βάσεων δεδομένων, Internet, κ.λπ.).

 

Σκοπός της Βιβλιοθήκης

Σκοπός της Βιβλιοθήκης είναι η παροχή υπηρεσιών και  πόρων που υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς στόχους και σκοπούς του  Κολεγίου. Η Βιβλιοθήκη είναι αφιερωμένη στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, πόρων και κατάλληλου περιβάλλοντος μάθησης για τους φοιτητές  και το διδακτικό προσωπικό του Κολεγίου.

 

Η Βιβλιοθήκη έχει δύο κύριους στόχους

 • Να διατηρήσει την κατάλληλη συλλογή πηγών υψηλής ποιότητας που υπερκαλύπτουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των φοιτητών, καθώς και τις  επαγγελματικές ανάγκες του ακαδημαϊκού προσωπικού.


• Να παρέχει άριστες υπηρεσίες που να ενθαρρύνουν το κατάλληλο περιβάλλον μάθησης

 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, η Βιβλιοθήκη έχει δημιουργήσει μια σειρά από κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες  περιλαμβάνουν:


• Ευέλικτη ανάπτυξη συλλογής: Η Βιβλιοθήκη αποκτά βιβλία, όχι μόνο σε θέματα που έχουν άμεση σχέση με τα πτυχία που προσφέρονται στο Κολέγιο, αλλά και σε θέματα που ενδιαφέρουν τους  φοιτητές και τους καθηγητές.


• Υπηρεσίες επικεντρωμένες στο χρήστη: Η  Βιβλιοθήκη λειτουργεί σε συνεργασία με το Κολέγιο για να προσφέρει πληροφοριακή παιδεία και να παρέχει ευκαιρίες στους φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό να αποκτήσουν και να εξασκήσουν τις ερευνητικές τους δεξιότητες.


• Συνεχής βελτίωση: Η Βιβλιοθήκη, προκειμένου να συμβαδίσει με το σημερινό γρήγορο ρυθμό της τεχνολογίας, συνεχώς  αναβαθμίζεται και επενδύει στον τεχνολογικό εξοπλισμό και στα εργαλεία της έρευνας.

 

Υλικό Βιβλιοθήκης
Το υλικό της Βιβλιοθήκης μπορεί να ταξινομηθεί στις ακόλουθες κατηγορίες:


• Το έντυπο υλικό που εξυπηρετεί τους παραπάνω στόχους
• Οι Ηλεκτρονικές Πηγές
• Το οπτικοακουστικό υλικό.

 

Διαθέσιμος Εξοπλισμός
Εκτός από  τα βιβλία και τα περιοδικά, η Βιβλιοθήκη είναι εξοπλισμένη με μια σειρά ειδικών σημείων εργασίας με ένα σύστημα που χειρίζεται ο βιβλιοθηκονόμος για τον έλεγχο της λειτουργίας της Βιβλιοθήκης, για την πρόσβαση των φοιτητών στο Internet, καθώς και για την εξερεύνηση στα περιεχόμενα των εκπαιδευτικών ηλεκτρονικών μέσων που είναι διαθέσιμα στη βιβλιοθήκη.

 

Έντυπο Υλικό

Συνεχής πολιτική του Κολεγίου είναι να προσθέτει τις τελευταίες εκδόσεις των βιβλίων στη βιβλιοθήκη και να εγγράφεται σε όσο το δυνατό περισσότερα ακαδημαϊκά περιοδικά.

Το έντυπο υλικό της βιβλιοθήκης έχει 23.104 τεκμήρια, που περιλαμβάνουν βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες, πτυχιακές εργασίες των φοιτητών του Kολεγίου, ετήσιες εκθέσεις αναφορών,  ενημερωτικά δελτία, εγκυκλοπαίδειες και λεξικά.

Οι διαθέσιμες πηγές της βιβλιοθήκης έντυπης και ηλεκτρονικής μορφής καλύπτουν και υποστηρίζουν τα ακαδημαϊκά προγράμματα που διδάσκονται στο Κολέγιο με επιστημονική αξιόπιστη πληροφορία τόσο στο εκπαιδευτικό όσο και στο ερευνητικό τους έργο. 

Η θεματική κάλυψη της βιβλιοθήκης συνδέεται με συγκεκριμένα θέματα όπως η λογιστική, η διαχείριση και διοίκηση των επιχειρήσεων, η χρηματοοικονομική, η διοίκηση των τραπεζών,  η εμπορία, τα μαθηματικά, η πληροφορική στις επιχειρήσεις καθώς επίσης και θέματα γενικού ενδιαφέροντος για τον αναγνώστη.

 

Οπτικοακουστικά & Φωτοτυπίες / Βιβλιοδεσία

Μια σειρά οπτικοακουστικά προγράμματα είναι διαθέσιμα  για χρήση που υποβοηθούν την διδασκαλία-μαθησιακή διαδικασία.  Φωτοτυπίες και βιβλιοδεσία είναι επίσης διαθέσιμα με μια μικρή χρέωση.

 

Χωρητικότητα χρηστών

Ο χώρος της Βιβλιοθήκης για προσωπική μελέτη μαζί με τον πρόσθετο χώρο για τη μελέτη και ομαδική εργασία των φοιτητών, η οποία διατίθεται στην παρακείμενη αίθουσα μελέτης, μπορεί να φιλοξενήσει συνολικά 111 άτομα. Οι φοιτητές μπορούν να μελετήσουν είτε με δικά τους  βιβλία ή  με βιβλία από τη Βιβλιοθήκη.

 

Προσωπικό Βιβλιοθήκης

Η Βιβλιοθήκη στελεχώνεται από  βιβλιοθηκονόμο, που έχει τα απαιτούμενα προσόντα στη Διοίκηση Βιβλιοθήκης.

 

Ασφάλεια

Για τη γενική ασφάλεια του υλικού, του εξοπλισμού της Βιβλιοθήκης και την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών, οι ακόλουθοι κανόνες πρέπει να ακολουθούνται:


• Άτομα που μεταφέρουν αντικείμενα στη Βιβλιοθήκη, που μπορεί να βλάψουν την ιδιοκτησία της Βιβλιοθήκης ή είναι ύποπτα, π.χ.,  για διευκόλυνση κλοπής περιουσίας της βιβλιοθήκης, σύμφωνα με την άποψη του Βιβλιοθηκονόμου,  δεν δικαιούνται να έχουν πρόσβαση στο χώρο της βιβλιοθήκης.
• Η κατανάλωση φαγητού και ποτού, και το κάπνισμα δεν επιτρέπονται στους χώρους της Βιβλιοθήκης.
• Οι χρήστες πρέπει να υπακούουν στις υποδείξεις του προσωπικού της Βιβλιοθήκης.
• Σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι κανόνες, η βιβλιοθηκονόμος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους παραβάτες να εγκαταλείψουν τη Βιβλιοθήκη.

 

Ώρες Λειτουργίας
Η Βιβλιοθήκη  είναι ανοικτή για το διδακτικό προσωπικό και τους φοιτητές καθ 'όλη τη διάρκεια  των χειμερινών και εαρινών εξαμήνων, κατά τις ακόλουθες  ώρες:


Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Πατασκευή

08:00-10.00

08:00-10.00

08:00-10.00

08:00-10.00

08:00-10.00

10:30-13.30

10:30-13.30

10:30-13.30

10:30-13.30

10:30-13.30

14:00-17.00

14:00-17.00

14:00-17.00

14:00-17.00

-


Οι ώρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης ενδέχεται να αλλάξουν εάν κριθεί απαραίτητο. Σε αυτή την περίπτωση, το νέο ωράριο θα ανακοινωθεί και θα αναρτηθεί στην εσωτερική πλατφόρμα του Κολλεγίου (Canvas).