Ηλεκτρονικές Πηγές


Ηλεκτρονικές Πηγές

Η Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του Κολεγίου προσφέρει πρόσβαση σε 3 βάσεις δεδομένων μέσω της συνδρομής που έχει το Κολέγιο με την ProQuest.

H ProQuest είναι μια ερευνητική εφαρμογή αναζήτησης βάσεων δεδομένων στην οποία οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν επιστημονική και τεκμηριωμένη πληροφόρηση για τη διεξαγωγή και διεκπεραίωση της έρευνάς τους.

Η πρόσβαση, αναζήτηση και ανάκτηση πληροφοριών στη βιβλιοθήκη είναι ελεύθερη για κάθε χρήστη του Κολεγίου μέσω των υπολογιστών της βιβλιοθήκης οι φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.proquest.com

Η Βιβλιοθήκη έχει πρόσβαση στην ProQuest στις ακόλουθες βάσεις δεδομένων:

  • ABI/INFORM Global
  • Coronavirus Research Database
  • Publicly Available Content Database

 Οι Ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων παρέχουν πρόσβαση σε 10.044 τεκμήρια από πηγές όπως:

  • Επιστημονικά Άρθρα
  • Έργα & Διατριβές
  • Ετήσιες Εκθέσεις
  • Εφημερίδες
  • Ηλεκτρονικά Βιβλία (e- books)
  • Ηλεκτρονικά Περιοδικά (e-journals)
  • Ιστολογία

Όλα τα παραπάνω είναι άμεσα διαθέσιμα τόσο εντός των εγκαταστάσεων του Κολεγίου όσο και εκτός του Κολεγίου.