ΚΥΣΑΤΣ

Το ΚΥΣΑΤΣ είναι η αρμόδια αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας για την αναγνώριση των τίτλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που λαμβάνονται στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Επίσης, λειτουργεί ως Κέντρο Πληροφόρησης Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός που χρηματοδοτείται και υποστηρίζεται διοικητικά από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. εξετάζει την ποιότητα πτυχίων, διπλωμάτων και πιστοποιητικών που απονέμονται από Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης, τα προγράμματα των οποίων έχουν αξιολογηθεί και πιστοποιηθεί από το Σ.ΕΚ.ΑΠ. Η αναφορά της αξιολόγησης/πιστοποίησης για την αναγνώριση των τίτλων είναι σημαντική αφού πτυχία που τυγχάνουν αναγνώρισης από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. θεωρούνται ισότιμα με τα πτυχία που απονέμονται από δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου.
 
Τα πτυχιακά προγράμματα Β.Α. (Honours) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και B.Sc. (Honours) στο Business Computing είναι αναγνωρισμένα από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.).  Από την έναρξη της λειτουργίας του το Ρ.Α. College λειτουργεί ως μια μοναδική εξειδικευμένη σχολή πανεπιστημιακού επιπέδου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου είναι το μόνο ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης στην Κύπρο με πιστοποιημένα και αναγνωρισμένα προγράμματα (Bachelor of Arts με έξι εξειδικεύσεις), καθώς επίσης και το Business Computing - Bachelor of Science with Honours, το μοναδικό στο είδος του στην Κύπρο και ένα από τα λίγα στην Ευρώπη.