Κινητικότητα - Εξερχόμενοι Φοιτητές

Oι Φοιτητές που επιθυμούν να  συμμετέχουν  στο πρόγραμμα Erasmus, παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν την πιο κάτω αίτηση συμμετοχής.   Πριν από τη συμπλήρωση της  αίτησης σας συνιστούμε να συμβουλευτείτε την Συντονίστρια  Erasmus, ώστε να βεβαιωθείτε για την διαθεσιμότητα των μαθημάτων στο επιλεγόμενο Ίδρυμα. 

Όλοι οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus είτε για κινητικότητα σπουδών ή τοποθέτηση σε θέση εργασίας παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την Συντονίστρια του Προγράμματος, κα Μαριέττα Ευθυμίου.

 

Δήλωση Ενδιαφέροντος – PDF