Συμπλήρωμα Διπλώματος - Πιστοποιητικό

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πρόσφατα απονέμει  το Πιστοποιητικό για το Συμπλήρωμα Διπλώματος (DS LABEL) στο P.A. College. Ως εκ τούτου το P.A. College αναγνωρίζεται ως ένα  Ανώτερο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα το οποίο μπορεί να παρέχει στους αποφοίτους του  το Ευρωπαϊκό τυποποιημένο αυτό έγγραφο που περιγράφει τη  φύση και το περιεχόμενο των σπουδών τους. Το Συμπλήρωμα Διπλώματος παρέχεται αυτόματα και δωρεάν σε όλους τους απόφοιτους του Κολλεγίου και μπορεί να χρησιμοποιείται από αυτούς σε συνάρτηση  με τις αιτήσεις τους για εξεύρεση εργασίας στη διεθνή αγορά.