Επισκόπηση Ακαδημαϊκών Προγραμμάτων

Το δυναμικό και μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, η γρήγορη και σημαντική εξέλιξη στον τομέα της πληροφορικής και άλλων τεχνολογιών, οι αυξανόμενες απαιτήσεις των αγορών, και η ανάπτυξη της παγκοσμιοποίησης και του έντονου διεθνούς ανταγωνισμού αποτελούν ένα σημαντικό σύνολο προκλήσεων σε κάθε επιχειρηματική μονάδα. Οι εργαζόμενοι σε τέτοιες επιχειρηματικές μονάδες πρέπει να διαθέτουν εκτεταμένη γνώση και πνευματικές δυνατότητες και δεξιότητες σε όλες τις ειδικότητες στον τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων (λογιστική, μάρκετινγκ, οικονομικών, διοίκηση προσωπικού, υπολογιστές στις επιχειρήσεις, κλπ).  Στον συναρπαστικό κόσμο των επιχειρήσεων και της πληροφορικής στις επιχειρήσεις η πνευματική κατανόηση για νέες έννοιες και προσεγγίσεις σε σχέση με την ανάλυση, το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αποτελεσματική οργάνωση διοίκησης και διαχείρισης είναι απαραίτητα προς την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία της επιχειρηματικής μονάδας. Αυτά τα στοιχεία  επιτρέπουν την επιχειρηματική μονάδα να ανταγωνιστεί επιτυχώς σε ένα πολύ δυναμικό περιβάλλον.

Επίσης ο επιτυχημένος επιχειρηματίας πρέπει να διαθέτει ένα εξαιρετικό σύνολο ποσοτικών, πληροφοριακών, επικοινωνιακών και διαπροσωπικών δεξιοτήτων μαζί με τη δυνατότητα να εφαρμόσει αυτές τις δεξιότητες, έννοιες και προσεγγίσεις σε πραγματικές επιχειρηματικές καταστάσεις. Τα προγράμματα του Κολλεγίου έχουν σχεδιαστεί για να εξοπλίσουν πλήρως το φοιτητή με τις διανοητικές ικανότητες, τις κατάλληλες δεξιότητες και κατανόηση του πραγματικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος που απαιτούνται για να διαχειριστούν τις απαιτήσεις του τομέα από τα αρχικά στάδια της καριέρας τους.  Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι τα προγράμματα εξοπλίζουν τους φοιτητές με όλα τα εφόδια που χρειάζονται για να διαχειριστούν τις απαιτήσεις μεταγενέστερων εξελίξεων στην καριέρα τους αποτελεσματικά και ουσιαστικά. Επιπρόσθετα, οι φοιτητές διαμορφώνουν ένα σταθερό γνωσιολογικό υπόβαθρο το οποίο απαιτείται για την επιτυχή διεκδίκηση μεταπτυχιακών αλλά και επαγγελματικών προσόντων.

Το Ρ.Α. College έχει εγγράψει το σύνολο των προγραμμάτων του στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Τα πτυχιακά προγράμματα  Β.Α. (Honours) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και B.Sc. (Honours) στη Χρήση Υπολογιστών στις Επιχειρήσεις  έχουν αξιολογηθεί και πιστοποιηιεί από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης (ΣΕΚΑΠ / ΣΕΚΑΠ)

Επιπρόσθετα, τα πτυχιακά προγράμματα Β.Α. (Honours) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και B.Sc. (Honours) στο Business Computing είναι αναγνωρισμένα από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.).  

Από την έναρξη της λειτουργίας του το Ρ.Α. College λειτουργεί ως μια μοναδική εξειδικευμένη σχολή πανεπιστημιακού επιπέδου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου είναι το μόνο ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης στην Κύπρο με πιστοποιημένα και αναγνωρισμένα προγράμματα (Bachelor of Arts με έξι εξειδικεύσεις), καθώς επίσης και το Business Computing - Bachelor of Science with Honours, το μοναδικό στο είδος του στην Κύπρο και ένα από τα λίγα στην Ευρώπη.