Καλωσορίσατε στο P.A. College.


Το P.A. College είναι το μοναδικό Executive Business School της Κύπρου το οποίο προσφέρει 12 ACA απαλλαγές και τα μοναδικά υβριδικά προγράμματα  'BEST ROUTE TO ACA', ‘SCHOOL GRADUATES ROUTE TO ACA’ και ‘GRADUATES ROUTE TO ACA’. Η παροχή αυτής της αποκλειστικής Ανώτερης Εκπαίδευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων έχει καθιερώσει το P.A. College ως το κορυφαίο Ανώτερο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στα ακόλουθα πεδία: Business Administration, Accounting και Finance, Marketing Management, and Business Computing. Τα προγράμματα σπουδών του Κολλεγίου έχουν αξιολογηθεί από το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης  (ΔΙ.Π.Α.Ε.) και αναγνωρίζονται από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.).