Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη


Η πρόσφατη αναδιοργάνωση των εγκαταστάσεων  πληροφορικής του Κολεγίου προσφέρει την  ιδανική πλατφόρμα για τη  λειτουργία της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης. Η Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη  αποτελεί μέρος της κύριας βιβλιοθήκης, σύμφωνα με την οποία η πλήρης  πρόσβαση είναι εφικτή τόσο εντός Κολεγίου, όσο και πρόσβασης μέσω του  PA College Remote Access USB stick, παρέχοντας έτσι πλήρη πρόσβαση σε  δεδομένα, πληροφορίες και αρχεία της βιβλιοθήκης, καθώς και τη  δυνατότητα δανεισμό υλικού από την κεντρική βιβλιοθήκη. Οι εγκαταστάσεις υπολογιστών της Βιβλιοθήκης δίνουν την ευκαιρία στους  φοιτητές και  καθηγητές να ψάξουν μέσα από όλα τα ηλεκτρονικά αρχεία και καταλόγους  της βιβλιοθήκης, προκειμένου να διευκολύνουν την απόκτηση των διαφόρων  σχετικών πηγών και πληροφοριών για την έρευνά τους.

Η πρόσβαση και η αναζήτηση πληροφοριών στη  Βιβλιοθήκη είναι ελεύθερη για κάθε φοιτητή του Κολεγίου. Μέσω των υπολογιστών της Βιβλιοθήκης οι φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό  μπορούν να έχουν πρόσβαση σε μια σειρά από βάσεις δεδομένων που παρέχουν  πολυάριθμες πηγές σχετικές με έρευνα και άλλα θέματα. Αυτά δίνουν  πρόσβαση σε πρόσφατα και ιστορικά έγγραφα από πηγές όπως τα παρακάτω:


• Εφημερίδες
• Διδακτορικές Διατριβές
• Επιστημονικά Περιοδικά
• Τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές
• Υπηρεσία Wire και δελτία τύπου
• Ετήσιες εκθέσεις εταιριών

• Προφίλ Εταιρειών
• Ηλεκτρονικά βιβλία (eBooks)
• Κυβερνητικά έγγραφα και αρχεία
• Χάρτες

 

Όλα τα παραπάνω είναι άμεσα προσβάσιμα τόσο εντός όσο  και εκτός Κολλεγίου. Οι φοιτητές μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν το  Ρ.Α. College Remote Access USB stick για να αποκτήσουν πρόσβαση σε όλες  τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες από την άνεση του σπιτιού τους, χωρίς να  χρειάζεται να εγκαταστήσουν το Virtual Private Network (VPN).