Προγράμματα Σπουδών

ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ

 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ

 • ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΣΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
 • ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

 

 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡHΣΕΩΝ (4 ΕΤΗ ΟΛΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ  Ή 5 ΕΤΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ, ΠΤΥΧΙΟ (ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ HONOURS))

ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ:


  • ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
  • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
  • ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ
  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ
  • ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡHΣΕΙΣ (4 ΕΤΗ ΟΛΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ  Ή 5 ΕΤΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ, ΠΤΥΧΙΟ (ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ HONOURS))
 • ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ (4 ΕΤΗ, ΠΤΥΧΙΟ)
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (4 ΕΤΗ, ΠΤΥΧΙΟ)
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (1 ΕΤΟΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ)
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡHΣΕΩΝ (2 ΕΤΗ, ΔΙΠΛΩΜΑ)
 • ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (2 ΕΤΗ, ΔΙΠΛΩΜΑ)

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ  (ΜΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ