Υποτροφίες, Οικονομικές Διευκολύνσεις και Οικονομική Βοήθεια

Το P.A. College στα πλαίσια της ανθρωποκεντρικής του προσέγγισης και με δεδομένη την οικονομική κρίση προσφέρει Σημαντικές Εκπτώσεις στα δίδακτρα σε υποψήφιους φοιτητές που πληρούν συγκεκριμένα οικονομικά κριτήρια.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 24021555, 24624975.

 

 

Επιπρόσθετα, το P.A. College προσφέρει αριθμό πλήρων ή/και μερικών υποτροφιών σε αποφοίτους δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης. Οι όροι για την παροχή υποτροφίας είναι:

 

α)  Γενικός βαθμός απολυτηρίου:

19,50/20 και άνω    - ποσοστό υποτροφίας   100%

19,00/20 - 19,49/20 - ποσοστό υποτροφίας   50%

18,50/20 - 18,99/20 - ποσοστό υποτροφίας   30%

18,00/20 - 18,49/20 - ποσοστό υποτροφίας   25%                      

 

β) Ο/Η υποψήφιος/α να χρειάζεται οικονομική ενίσχυση για να μπορέσει να παρακολουθήσει ανώτερες σπουδές.

 

Η υποτροφία θα ανανεώνεται αυτόματα κάθε χρόνο για τη συνολική διάρκεια του προγράμματος που παρακολουθεί ο φοιτητής νοουμένου ότι ο/η κάτοχος της υποτροφίας θα διατηρήσει καλή επίδοση (γενικό βαθμό 90% και ελάχιστη βαθμολογία 85% σε όλα τα μαθήματα που παρακολουθεί), και η συμπεριφορά του/της θα είναι η αρμόζουσα, κυρίως σε ότι αφορά τον σεβασμό και την εφαρμογή των Εσωτερικών Κανονισμών του Κολεγίου. Η υποτροφία καλύπτει τα δίδακτρα των επιλεγμένων υποψήφιων. Η επιλογή του κλάδου σπουδών ανήκει στους υποψήφιους φοιτητές.

 

Οι υποτροφίες στους υποψήφιους φοιτητές θα παρέχονται μετά από προσωπική συνέντευξη στο Κολλέγιο.

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 24021555.