Σχετικά με την Έρευνα

Η έρευνα και η επιστημονική δραστηριότητα αντιπροσωπεύει μια σημαντική διάσταση του έργου στο P.A. College, ενισχύοντας σημαντικά όλες τις πτυχές της διδασκαλίας και της μάθησης. Περαιτέρω, το τμήμα έρευνας συμμετέχει ενεργά σε συνεργασία με το ΕΒΕ Λάρνακας και το Δήμο Λάρνακας στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα αστικής ανάπτυξης (USUDS).

Η σημασία της έρευνας και της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του προσωπικού αναγνωρίζονται πλήρως και προωθούνται με τα ανάλογα σεμινάρια που προγραμματίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Υπό αυτό το πρίσμα, η πολιτική του κολλεγίου έχει επικεντρωθεί σε τρεις βασικούς πυλώνες: τη συνεχή βελτίωση του ακαδημαϊκού περιοδικού που εκδίδει το Κολλέγιο, την προώθηση άλλων δραστηριοτήτων που συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη του προσωπικού και την έρευνα και την παράλληλη συμβολή στην τοπική κοινότητα της Λάρνακας με την εκπόνηση εμπειρικής έρευνας σχετικά με την περιφερειακή οικονομία.

 Οι ερευνητικές δραστηριότητες του διδακτικού προσωπικού περιλαμβάνουν τη συμμετοχή και παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας τους, σε διεθνή συνέδρια, τη δημοσίευση άρθρων σε διεθνή περιοδικά, καθώς και την ενεργό συμμετοχή σε ακαδημαϊκά ερευνητικά προγράμματα, που χρηματοδοτούνται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας και / ή μέσα από Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

Οι φοιτητές συμμετέχουν ενεργά σε ερευνητικές δραστηριότητες μέσω της ολοκλήρωσης ερευνητικής διατριβής κατά το τελευταίο έτος του B.A. ή B.Sc. για το πτυχίο Honours.