Θέσεις Εργασίας

Το P.A. College δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερομένους για έναν αριθμό κενών θέσεων πλήρους απασχόλησης στους τομείς όπως αυτοί αναγράφονται στον πιο κάτω πίνακα.  

 

ACCOUNTING AND FINANCE

TAXATION

AUDIT AND ASSURANCE

MANAGEMENT

ECONOMICS

 

Προσόντα: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν μεταπτυχιακά προσόντα (κατά προτίμηση διδακτορικού επιπέδου) από αγγλόφωνα πανεπιστήμια ή/και επαγγελματικά προσόντα (ACA, ACCA). Ενδιαφέρον για συμμετοχή σε έρευνα και δημοσιεύσεις και προηγούμενη εμπειρία στη διδασκαλία θα θεωρηθούν πλεονέκτημα. 

 

Υποβολή αιτήσεων: Για υποβολή αιτήσεων παρακαλούμε ακολουθήστε το online CV σύστημα του Κολλεγίου για κάποια από τις θέσεις που σας ενδιαφέρει. Απλά επιλέξτε  τον κατάλληλο σύνδεσμο πιο κάτω:

 

ACCOUNTING AND FINANCE

TAXATION

AUDIT AND ASSURANCE

MANAGEMENT

ECONOMICS

 

Εκτός από το βιογραφικό σημείωμα οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν και μια συνοδευτική επιστολή η οποία θα καταγράφει τους επαγγελματικούς τους στόχους καθώς και τους λόγους για το ενδιαφέρον τους.

 

Το σύστημά μας θα ενημερώνει τον κάθε υποψήφιο για την κατάσταση της αίτησής του.