Το P.A. College είναι ένα ιδιωτικό ίδρυμα Ανώτερης Εκπαίδευσης, το οποίο ιδρύθηκε το 1983 και έχει τη Λάρνακα ως έδρα του για εύκολη πρόσβαση από όλες τις άλλες πόλεις στην Κύπρο. Το κολλέγιο έχει εφαρμόσει τη στρατηγική λειτουργίας ως μια εξειδικευμένη Πανεπιστημιακή Σχολή στους τομείς της Διοίκησης Επιχειρήσεων και της Πληροφορικής για Επιχειρήσεις.

 

Η παροχή εκπαίδευσης αποκλειστικά στον τομέα επιχειρήσεων έχει καθιερώσει το P.A. College ως το κορυφαίο ίδρυμα στους τομείς των επιχειρήσεων, της λογιστικής, των οικονομικών, της διαφήμισης, της διαχείρησης ανθρωπίνων πόρων και άλλων επαγγελματικών κλάδων.

 

Το P.A. College τηρεί όλα τα απαιτούμενα πρότυπα που έχουν τεθεί από τη δήλωση της Bologna και την ομάδα Ανώτερης Εκπαίδευσης της Ευρώπης (European Higher Education Area). Με βάση αυτά τα πρότυπα το P.A. College τοποθετείται στον Πρώτο Κύκλο Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης, τον κύκλο πανεπιστημιακών πτυχίων. Τα προγράμματα σπουδών του κολλεγίου έχουν εγκριθεί από το Συμβούλιο Αξιολόγησης-Έγκρισης εκπαίδευσης και είναι αναγνωρισμένα από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.) από την πρώτη φορά που υποβλήθηκαν για αξιολόγηση.

 

Το P.A. College είναι μια μοναδική εξειδικευμένη στις επιχειρήσεις σχολή και γι’αυτό είναι το μόνο ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης στην Κύπρο που προσφέρει πτυχιακά προγράμματα εγκεκριμένα από την κυβέρνηση (Bachelor of Arts with Honours σε 6 εξειδικεύσεις). Επίσης είναι το μοναδικό ίδρυμα στην Κύπρο και από τα ελάχιστα στην Ευρώπη που προσφέρει πτυχιακό πρόγραμμα στην Πληροφορική για Επιχειρήσεις (Bachelor of Science with Honours).

 

Το P.A. College είναι ένα από τα πρώτα ίδρυματα ανώτερης εκπαίδευσης στην Κύπρο του οποίου οι απόφοιτοι έλαβαν τις περισσότερες δυνατό απαλλαγές από τα μαθήματα που απαιτούνται για την απόκτηση του επαγγελματικού τίτλου ACA από το Ινστιτούτο Πιστοποιημένων Λογιστών στην Αγγλία και Ουαλλία (ICAEW). Ήταν επίσης ένα από τα πρώτα ιδιωτικό ίδρυματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο που έλαβε τις περισσότερες απαλλαγές από άλλα αξιόπιστα επαγγελματικά σώματα λογιστών στο Ηνωμένο Βασίλειο όπως το Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) και το Association of International Accountants (AIA). Επιπλέον οι απόφοιτοι του P.A. College έχουν την ευκαιρία να γίνουν άμεσα δεκτοί στο επαγγελματικό μεταπτυχιακό δίπλωμα στο Marketing από το CIM. Το κολλέγιο είναι επίσης κέντρο της CISCO Networking Academy επιτρέποντας στους φοιτητές του την απόκτηση επαγγελματικών προσόντων στην Πληροφορική παράλληλα με τις σπουδές τους.

 

Εν συντομία, το P.A. College θεωρείται ως ένα αναμφισβήτητα πρωτοποριακό ίδρυμα εξαιρετικού επιπέδου στον τομέα των σπουδών που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις και συνεισφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό στην παροχή καινοτόμων υπηρεσιών στην ανώτερη εκπαίδευση που ωφελούν τον ευρύτερο τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών.