Το Κυπριακό Διεθνές Περιοδικό Διοίκησης CIJM εκδίδεται και δημοσιεύεται από το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης του P.A. College - Executive Business School στην Κύπρο.

 

Το CIJM  είναι ένα διεθνές ακαδημαϊκό περιοδικό που δημοσιεύει υψηλής ποιότητας ερευνητικές μελέτες, τόσο εμπειρικές όσο και θεωρητικές, στον ευρύτερο τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ο πρωταρχικός στόχος του περιοδικού υπήρξε και παραμένει η παροχή ενός φόρουμ για ακαδημαϊκούς, ερευνητές και επαγγελματίες σε όλο τον κόσμο για τη διάδοση και διερεύνηση ποικίλων τοπικών και διεθνών θεμάτων ιδιαίτερου ενδιαφέροντος – από θεωρητικές, κοινωνικοοικονομικές, οργανωτικές , τεχνολογικές, παιδαγωγικές και άλλες διαστάσεις.

 

Στο περιοδικό δημοσιεύονται ερευνητικές εργασίες που βασίζονται τόσο σε ποιοτικές όσο και ποσοτικές μεθόδους. Γίνονται επίσης δεκτές σύντομες ερευνητικές μελέτες  που διερευνούν πρόσφατες εξελίξεις ή καινοτομίες. Τέτοιες εξελίξεις μπορεί να περιλαμβάνουν οργανωτικές καινοτομίες, νέες τεχνικές διαχείρισης, ερευνητικά αποτελέσματα επαναληπτικών ερευνητικών μελετών καθώς και νέες προσεγγίσεις στην ανάπτυξη και διαχείριση στον τομέα της εκπαίδευσης. Επιπλέον, το CIJM δέχεται αναθεωρήσεις βιβλίων και βιβλιογραφικές έρευνες.

 

Η θεματολογία του CIJM συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τους ακόλουθους θεματικούς τομείς:

• Στρατηγική διαχείριση, διαχείριση του δημόσιου τομέα, και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού

• Επιχειρηματικότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

• Οργανωτική ηγεσία

• Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων (MIS)

• Καινοτόμες εφαρμογές της τεχνολογίας σε κοινωνικά, οργανωτικά, εκπαιδευτικά, κυβερνητικά και άλλα πλαίσια

• Διαχείριση οργανωτικού κινδύνου, επιχειρησιακή ευφυΐα και ανάλυση κινδύνων

• Μάρκετινγκ και branding

• Το ηλεκτρονικό επιχειρείν, το ηλεκτρονικό εμπόριο και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση

• Λογιστική, χρηματοοικονομική και οικονομική διαχείριση

• Θεωρίες διοίκησης και οργανωτική συμπεριφορά

• Διαχείριση αλυσίδας εφοδιασμού (SCM)

• Διαχείριση λειτουργιών και επιχειρηματικών διαδικασιών

• Οικονομία και κοινωνική ευημερία

• Εκπαιδευτική διαχείριση και ηγεσία στον τομέα της εκπαίδευσης

• Εκπαιδευτικές μεθοδολογίες και διαχείριση γνώσης στους οργανισμούς

• Ποσοτική και ποιοτική ερευνητική μεθοδολογία

 

Το Τεύχος 19(1) του CIJM είναι διαθέσιμο εδώ. Το τεύχος είναι επίσης διαθέσιμο σε έντυπη μορφή.

Το επόμενο τεύχος θα δημοσιευτεί τον Ιανουάριο του 2019 και θα είναι διαθέσιμο τόσο σε έντυπη όσο και ηλεκτρονική μορφή.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την υπεύθυνη έρευνας Δρ. Ανδριανή Πική (a.piki@faculty.pacollege.ac.cy).