Διαπανεπιστημιακές Συμφωνίες

Το P.A. College συνεργάζεται με είκοσι τέσσερα Ιδρύματα στο εξωτερικό και βρίσκεται στη διαδικασία επέκτασης της συνεργασίας του με περισσότερα Ιδρύματα σε διεθνές επίπεδο.

 • Escola Superior De Technologias De Fafe, Portugal
 • Gdansk Management College, Poland
 • Groupe Paris Graduate School Of Management, France
 • Instituto Politecnico Do Cavado E Do Ave, Portugal
 • Instituto Superior Da Maia, Portugal
 • Katholieke Hogeschool Mechelen, Belgium
 • King Sigismund College, Budapest, Hungary
 • Moray College, Elgin, Scotland, UK
 • Newman University, Birmingham, UK
 • PI College Of Social Sciences, Lithuania
 • Poznan School Of Social Sciences, Poland
 • Romanian American University, Bucharest, Romania
 • Unicorn College Prague, Czech Republic
 • Universidad De Huelva, Spain
 • Universita’ Degli Studi Di Urbino “Carlo Bo”, Urbino, Italy
 • Universitea Din Oradea, Romania
 • University Of Coventry, UK (Business Computing Department)
 • University of Eastern Finland
 • University of Economics and Management, Prague, Czech Republic
 • University of Finance and Administration – VSFS Prague, Czech Republic
 • University of Piraeus, Greece
 • University of Warwick, Warwick, UK (Business Computing Department)
 • West Pomeranian University of Technology, Poland
 • Wroclaw University Of Economics, Poland