Καλύτερο Ακαδημαϊκό Άρθρο: Βραβείο σε Διεθνές Συνέδριο

Στους Δρ Ανδριανή Πική, Δρ Μάρκο Μάρκου (Επίκουρων Καθηγητών στο P.A. College) και Άννα Βασιλείου (απόφοιτο του P.A. College, 2016) έχει απονεμηθεί το βραβείο για το  «Καλύτερο Ακαδημαϊκό Άρθρο» στο συνέδριο Interactive Technologies and Games (iTAG2016) που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Nottingham Trent, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το άρθρο έχει τίτλο «Learning Through Play: the Role of Learning and Engagement Theory in the Development of Educational Games for Intellectually Challenged Children». Οι ερευνητές επιχειρούν μέσα από τη μελέτη να γεφυρώσουν το χάσμα που υπάρχει μεταξύ των θεωριών μάθησης και του τομέα  ανάλυσης και σχεδίασης συστημάτων, με ένα διεπιστημονικό πλαίσιο που αποσκοπεί στην καθοδήγηση της ανάπτυξης νέων εκπαιδευτικών παιχνιδιών για παιδιά με ειδικές ικανότητες. Με βάση το πλαίσιο αυτό, μια νέα διαδικτυακή πλατφόρμα εκπαιδευτικών παιχνιδιών έχει αναπτυχθεί βασισμένη σε δεδομένα που συγκεντρώθηκαν μέσα από τη διερεύνηση πραγματικών βιωματικών καταστάσεων. Η έρευνα έχει δημοσιευτεί στο IEEE Xplore.