Μέρα Αιμοδοσίας - 2017

Το φιλανθρωπικό πνεύμα του Κολλεγίου ήταν εμφανές κατά τη διάρκεια της αιμοδοσίας που πραγματοποιήθηκε στις 2 Μαρτίου, 2017. Η Μονάδα Αιμοληψίας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας επισκέφθηκε το Κολλέγιο όπου και πραγματοποιήθηκε η αιμοληψία. Μεγάλος αριθμός φοιτητών έδωσαν αίμα για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου.