3η Ετήσια Ημερίδα Πληροφορικής

Σε μια συνεχή προσπάθεια διεύρυνσης του ορίζοντα των φοιτητών σε σύγχρονα θέματα πληροφορικής, το Τμήμα ‘Πληροφορική στις Επιχειρήσεις’ διοργάνωσε την Τρίτη 25 Απριλίου 2017 την 3η Ετήσια Ημερίδα Πληροφορικής. Σκοπός της Ημερίδας Πληροφορικής είναι να προωθήσει τον ενθουσιασμό των μαθητών και να διευρύνει την κατανόησή τους όσον αφορά το πλήθος πεδίων εφαρμογής στους οποίους συμβάλλει ο τομέας της Πληροφορικής.

Η φετινή Ημερίδα Πληροφορικής είχε διεπιστημονικό χαρακτήρα και πραγματοποιήθηκαν διαλέξεις σε διάφορους ερευνητικούς τομείς όπως οντολογίες και μεγάλα σύνολα δεδομένων, κρυπτογραφία, ψηφιακές υπογραφές, και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης για αναγνώριση μοτίβων, ομιλίας και γραφής, μεταξύ άλλων.

Εκτός από τις διαλέξεις, το πρόγραμμα συμπεριελάμβανε και μια ανοικτή συζήτηση με τίτλο: "Δεξιότητες για μια επιτυχημένη πορεία κατά τη διάρκεια και μετά την απόκτηση Πτυχίου" με ομιλήτρια την κα Άννα Βασιλείου – απόφοιτο του P.A. College (BSc Business Computing, 2016) και φοιτήτρια Μεταπτυχιακού προγράμματος στο Πανεπιστήμιο του Kent, στο Ηνωμένο Βασίλειο (MSc Networks and Security). Η κα Βασιλείου κλήθηκε να συζητήσει τις δεξιότητες και τις ικανότητες που αποδείχθηκαν ανεκτίμητες κατά τη διάρκεια και μετά τις προπτυχιακές της σπουδές και να μοιραστεί τις εμπειρίες της με τους τρέχοντες φοιτητές του τμήματος  ‘Πληροφορική στις Επιχειρήσεις’. Η Ημερίδα Πληροφορικής 2017 έκλεισε με το μήνυμα ότι: "Η επιτυχία δεν έρχεται έτσι απλά να μας βρει, πρέπει να βγούμε έξω και να την διεκδικήσουμε" (Carmichael, 2014).