Εκπαιδευτική Ημερίδα με τίτλο “Brain Games in Design” στο P.A. College

Την Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017, φοιτητές που σπουδάζουν στο Πτυχιακό Πρόγραμμα ‘Πληροφορική στις Επιχειρήσεις’ στο Ρ.Α. College ολοκλήρωσαν με επιτυχία μια σειρά από δραστηριότητες στο πλαίσιο της Εκπαιδευτικής Ημερίδας με τίτλο “Brain Games in Design”.

Η εκπαιδευτική ημερίδα οργανώνεται ετησίως στο πλαίσιο μιας ακολουθίας μαθημάτων στον τομέα της ‘Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή’ και έχει ως στόχο να εμπνεύσει τους φοιτητές να συμμετάσχουν ενεργά τόσο σε ομαδικές όσο και σε ανταγωνιστικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την ευρύτερη έννοια του σχεδιασμού. Ένα κυρίαρχο στοιχείο της Ημερίδας είναι ότι παρέχει ένα περιβάλλον που συνδυάζει με επιτυχία τις δεξιότητες, τις γνώσεις και τις εμπειρίες που οι φοιτητές έχουν αποκτήσει μέσα από θεμελιώδεις θεματικές ενότητες του προγράμματος (όπως Ανάλυση & Σχεδίαση Συστημάτων και Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή), ενώ ταυτόχρονα παρέχει ένα πλαίσιο για στοχασμό και κριτική σκέψη.

Οι δραστηριότητες στοχεύουν  ώστε οι φοιτητές να εμπλακούν σε κριτική ανάλυση, να εξασκήσουν την  κριτική τους σκέψη και να προβληματιστούν σε σχέση με διάφορες πτυχές του σχεδιασμού. Η ημερίδα ακολουθεί μια πρακτική, εμπειρική εκπαιδευτική προσέγγιση, σε μια προσπάθεια να προβληματίσει τους φοιτητές σε σχέση με τις προκαταλήψεις που μπορεί να έχουν όσον αφορά την σχεδίαση προϊόντων, να ενεργοποιήσει τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους, να αναδείξει τη σημασία της συνεργασίας, της επικοινωνίας και των διαπραγματευτικών ικανοτήτων, αλλά να φέρει στο προσκήνιο τη δυσκολία της επίλυσης προβλημάτων υπό αυστηρά χρονοδιαγράμματα. Ως εκ τούτου, οι δραστηριότητες  προσομοιώνουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονοι αναλυτές συστημάτων, σχεδιαστές, προγραμματιστές και συντονιστές έργων.

 

Κατά τη διάρκεια της Εκπαιδευτικής Ημερίδας, μια σειρά από βραβεία απονεμήθηκαν σε νικητήριες ομάδες ως έπαινο για την συλλογική τους εργασία αλλά και την επίδειξη καινοτόμων δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων. Στο τέλος της εκδήλωσης, πιστοποιητικά επιτυχής ολοκλήρωσης απονεμήθηκαν στους παρακάτω φοιτητές :

Ιωαννίδης Χρίστος

Sidenko Darya

Ivanov Valeri

Κωνσταντή Κρίστοφερ

Γρηγοριάδης Αλέξης

Παναγή Δήμητρα

Lanot Delphine