ΣτρατηγικήΣυνεργασία #1: ‘Grant Thornton Route to ACA’

Το πτυχιακό πρόγραμμα του P.A. College, B.A. (Hons) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (με εξειδίκευση στη Λογιστική και στα Χρηματοοικονομικά), σε συνεργασία με το ICAEW είναι το μόνο προπτυχιακό πρόγραμμα στην Κύπρο, το οποίο προσφέρει 12 απαλλαγές από τις 15 εξετάσεις ACA σε πτυχιακό επίπεδο αλλά συνάμα και σημαντική επαγγελματική κατάρτιση. Αυτό επιτυγχάνεται  σε συνεργασία με την Grant Thornton Ltd (Κύπρου) και το ICAEW. Το P.A. College έχει ενσωματώσει σε αυτό το πτυχιακό πρόγραμμα ένα πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας δώδεκα μηνών στην Grant Thornton Ltd (Κύπρου).

 

Αυτό το υβριδικό πρόγραμμα λειτουργεί αποκλειστικά με σκοπό να προετοιμάσει προπτυχιακούς  φοιτητές για ανωτέρου επιπέδου επαγγελματική καριέρα στον κλάδο της Λογιστικής/Ελεγκτικής.  Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι φοιτητές λαμβάνουν εξαιρετικής ποιότητας σύγχρονη μόρφωση και εμπειρία, αποκτώντας πρακτικές και θεωρητικές ικανότητες στη Λογιστική, στα Οικονομικά, στη Φορολογία (Taxation), στο Λογιστικό Έλεγχο (Auditing) και στις Επιχειρήσεις, παίρνοντας ταυτόχρονα 12 απαλλαγές από τις 15 εξετάσεις του επαγγελματικού τίτλου ACA του ICAEW.  Παράλληλα με τις ακαδημαϊκές τους σπουδές, οι φοιτητές έχουν το προνόμιο συμμετοχής σε ένα μοναδικό πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης στην Grant Thornton Ltd (Κύπρου) εξασφαλίζοντας 190 μέρες πρακτικής εργασιακής εμπειρίας, από τις 450 μέρες τέτοιου είδους εμπειρίας που απαιτούνται για την απόκτηση του επαγγελματικού τίτλου ACA. Οι πρώτοι απόφοιτοι του GrantThorntonRoutetoACA ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα τον Φεβρουάριο του 2016 και έχουν ήδη  εργοδοτηθεί όλοι σε έγκριτους ελεγκτικούς οίκους.