Κινητικότητα - Εισερχόμενοι Φοιτητές

Εισερχόμενοι Φοιτητές

 Το Ρ.Α. College με χαρά καλωσορίζει όλους τους φοιτητές εξωτερικού που επιθυμούν να περάσουν ένα ή δύο εξάμηνα στη Κύπρο,  στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus. Μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι θα νιώσετε αμέσως την κυπριακή φιλοξενία και ότι είστε μέλος της οικογένειας του Ρ.Α  College.

Αν η επιλογή σας είναι  το Ρ.Α. College τότε θα είμαστε πολύ ευτυχείς να σας καλωσορίσουμε εδώ και να σας βοηθήσουμε να έχετε όσο το δυνατόν πιο ευχάριστη διαμονή. Παρακαλείστε όπως διαβάσετε τις πληροφορίες που παρέχονται παρακάτω. Για περαιτέρω βοήθεια επικοινωνήστε με την Συντονίστρια του Προγράμματος Erasmus, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στην ιστοσελίδα μας.

 

Μέθοδος διδασκαλίας:
Τα μαθήματα στο Ρ.Α. College παραδίδονται μέσω ενός συνδυασμού των διαλέξεων σε μικρές ομάδες φοιτητών, εξατομικευμένη διδασκαλία και πρακτικά μαθήματα εργαστηρίου.

 

Γλώσσα διδασκαλίας:
Η επίσημη γλώσσα διδασκαλίας όλων των προγραμμάτων είναι η αγγλική.

 

Διαθέσιμα Μαθήματα:
Οι μαθητές μπορούν να μελετήσουν την αναλυτική δομή των προγραμμάτων, στον κατάλογο μαθημάτων  κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο πιο κάτω. Παρακαλούμε, λάβετε υπόψη ότι τα επιλεγόμενα μαθήματα που συμπεριλαμβάνονται στην αναλυτική δομή ΔΕΝ προσφέρονται κάθε εξάμηνο.  Η προσφορά του  κάθε μαθήματος  εξαρτάται από τη ζήτηση για το κάθε ένα από αυτά και τις προτιμήσεις των φοιτητών. Τα βασικά / υποχρεωτικά μαθήματα προσφέρονται είτε στο φθινοπωρινό ή στο εαρινό εξάμηνο. Για περισσότερες πληροφορίες και τον κατάλογο με τα τελικά διαθέσιμα μαθήματα για κάθε εξάμηνο οι φοιτητές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν  με την Συντονίστρια του Προγράμματος.

 

Έντυπα Αιτήσεων:
Όλα τα έντυπα πρέπει να συμπληρώνονται και να αποστέλλονται στην συντονίστρια Erasmus ταχυδρομικά ή με e-mail πριν από τη λήξη της προθεσμίας που αναφέρεται παρακάτω. Επίσης, τα έντυπα πρέπει να εγκριθούν από το Ίδρυμα του εισερχόμενου φοιτητή πριν από την αποστολή τους στο PA College. Όλα τα έντυπα μπορείτε να τα βρείτε στην ενότητα Χρήσιμα Έγγραφα. Σημειώστε ότι με το έντυπο της αίτησης σας θα πρέπει επίσης να μας στείλετε τη συμφωνία Εκμάθησης , ένα αντίγραφο της αναλυτικής σας βαθμολογίας, ένα αντίγραφο της ταυτότητας / διαβατηρίου σας και μία φωτογραφία.

 

Προθεσμίες:
Φθινοπωρινό Εξάμηνο: 12, Ιούλη 2013
Εαρινό Εξάμηνο: 13 Δεκ., 2013

 

Χρήσιμα Έγγραφα:

Αναλυτική Δομή Προγραμμάτων – PDF

Αίτηση – PDF

Συμφωνία Εκμάθησης – PDF