Το Πρόγραμμα Erasmus

Το Ρ.Α. College έχει την τιμή να συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης και πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus.

Το Erasmus είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που προσφέρεται σε  ιδρύματα της  τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Εισήχθη το 1987, με στόχο την αύξηση της κινητικότητας φοιτητών και προσωπικού σε όλο τον κόσμο. Το Ρ.Α. College κατέχει τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Erasmus από το 2005.

Το πρόγραμμα αυτό αφορά την κινητικότητα προσωπικού και σπουδαστών στο εξωτερικό. Αυτό είναι εφικτό μέσα από τις διμερείς συμφωνίες μεταξύ του PA College και συνεργαζομένων Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό. Το πρόγραμμα δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές  να υποβάλουν αίτηση είτε για συμμετοχή σε κινητικότητα για σπουδές ή σε κινητικότητα για πρακτική άσκηση. Η κινητικότητα για σπουδές μπορεί να λάβει χώρα με ένα από τα ιδρύματα εταίρους μας, ενώ οι τοποθετήσεις σε θέσεις εργασίας  προσφέρουν την ευκαιρία στους φοιτητές να εργαστούν σε μια αξιόπιστη εταιρεία στο εξωτερικό. Έρευνες αποδεικνύουν  ότι μια περίοδος σπουδών στο εξωτερικό δεν εμπλουτίζει μόνο τις γνώσεις του φοιτητή σε σχέση με τον  ακαδημαϊκό χώρο αλλά και στην απόκτηση διαπολιτισμικών δεξιοτήτων και αυτοδυναμία.

Σημαντικές πληροφορίες:

Erasmus Policy Statement – PDF

Πανεπιστημιακός Χάρτης Erasmus 2007-2013 (Erasmus Extended University Charter 2007-2013) – PDF

Δέσμευση Κινητικότητας (Mobility Commitment) – PDF

Φοιτητικός Χάρτης Erasmus (Erasmus Student Charter) – PDF

Κριτήρια και διαδικασίες - PDF