Μήνυμα Πρύτανη

Αγαπητέ επισκέπτη,

 

Ευχαριστούμε που επιδείξατε ενδιαφέρον για το Ρ.Α  College, τα πλήρως αναγνωρισμένα του προγράμματα και τις απαλλαγές από  διακεκριμένα επαγγελματικά σώματα καθώς και το βραβευμένο μας τμήμα  επαγγελματικών σπουδών.

 

Το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 βρίσκει το Ρ.Α. College  να διανύει με επιτυχία στη τέταρτη δεκαετία λειτουργίας του, έχοντας  εδραιωθεί σταθερά στο χάρτη της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής  αριστείας, με σημαντικά επιτεύγματα στους τομείς της Λογιστικής &  Χρηματοοικονομικών και Πληροφορικής στις Επιχειρήσεις. 

 

Το Κολλέγιο έχει πρόσφατα περάσει από τη διαδικασία  επαναξιολόγησης των προγραμμάτων σπουδών από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής  Αξιολόγησης-Πιστοποίησης (ΣΕΚΑΠ) και έχει για μία ακόμη φορά διακριθεί.  Τα σχόλια των δυο ανεξάρτητων επιτροπών ήταν επαινετικά, τόσο για την  ακαδημαϊκή πλευρά των πτυχίων μας, όσο και την καινοτόμο χρήση και του  καθοριστικού ρόλου της τεχνολογίας.

 

Το PA College είναι πλήρως δεσμευμένο με πρακτικές  που αποσκοπούν στην ενθάρρυνση και στην άσκηση της επιχειρηματικής και  ακαδημαϊκής αριστείας ως επίσης και για την δια βίου μάθηση, όχι μόνο  για τους φοιτητές και για τους επαγγελματίες που εργάζονται στο  Κολλέγιο, αλλά και  για την κοινωνία μας στο σύνολό της. Μια απόδειξη  για αυτό είναι το διευρυνόμενο δίκτυο αποφοίτων που σε ένα μεγάλο μέρος  περιλαμβάνει γνωστά και επιτυχημένα άτομα από την ευρύτερη επαγγελματική  κοινότητα της Κύπρου.

 

Άμεσος στόχος μας είναι να ενδυναμώσουμε τους  φοιτητές που προέρχονται από διαφορετικά υπόβαθρα ώστε να αποτελέσουν  παραγωγικά και ηθικά μέλη της επιχειρηματικής κοινωνίας καθώς και της  ευρύτερης κοινωνίας στο σύνολό της και ως αποτέλεσμα να υποβοηθηθούν με  κάθε δυνατό τρόπο την υλοποίηση των οραμάτων τους. Τα τελευταία χρόνια, η  Κύπρος  βιώνει δραματικές αλλαγές στην ανάπτυξη της οικονομίας της,  τους ανθρώπους της, καθώς και την αύξηση της ανεργίας των νέων. Δεν  υπάρχει καμία απολύτως αμφιβολία ότι η Κύπρος του σήμερα δεν είναι αυτό  που συνήθιζε να ήταν. Η τριτοβάθμια εκπαίδευση, η σκληρή δουλειά, η  ηθική συμπεριφορά, και το επιχειρηματικό πνεύμα είναι αναμφίβολα  σημαντικά στοιχεία για επιτυχία.

 

Θα ήθελα να τονίσω πόσο σημαντική είναι η Ανώτερη  Εκπαίδευση, ειδικά όταν συνδυάζεται με την εξειδικευμένη διδασκαλία, τη  χρήση της προηγμένης τεχνολογίας και την πραγματική επιχειρηματική  εμπειρία που συνυπάρχουν στα προγράμματα σπουδών μας.

 

Τα πτυχιακά μας προγράμματα, Πληροφορική στις  Επιχειρήσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων, το καθένα με τα δικά του  χαρακτηριστικά, θεωρούνται ξεχωριστά στον τομέα τους. Αυτό καθιστά τους  φοιτητές μας μεταξύ των καλύτερων, πιο περιζήτητων και άκρως  απασχολήσιμων πτυχιούχων της γενιάς τους.

 

Το Ρ.Α. College, ένα εξειδικευμένο Business School,  ήταν το πρώτο ίδρυμα Ανώτερης Εκπαίδευσης στην Κύπρο που τιμήθηκε με μια  σημαντική τριπλή αναγνώριση στον τομέα της λογιστικής και οικονομικών.  Τα τρία ανώτερα επαγγελματικά σώματα Λογιστικής του Ηνωμένου Βασιλείου,  το Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW /  ACA), το Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) και το  Association of International Accountants (AIA) έχουν παραχωρήσει στο PA  College το μέγιστο αριθμό απαλλαγών από τα μαθήματα τους.

 

Αυτό καταδεικνύει ξανά ότι το P.A. College  καταξιώνεται ως το κορυφαίο Ίδρυμα Ανώτερης Εκπαίδευσης στις  Επιχειρηματικές Σπουδές (Business Studies) στην Κύπρο. Αυτό είναι επίσης  πολύ σημαντικό για τους φοιτητές μας, αφού τους παρέχεται η ευελιξία να  επιλέξουν τη δική τους εξειδίκευση ώστε να αποκτήσουν τα ανώτατα  προσόντα και τίτλους όπως Chartered Accountant, Certified Accountant, ή  International Accountant . Η εκπαίδευσή τους, τους προετοιμάζει για  ηγετική δραστηριότητα  στο μέλλον, όπως είναι αναμενόμενο από ένα  ξεχωριστό ίδρυμα εξειδικευμένο στον τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων  όπως ισχύει στην περίπτωση του Ρ.Α. College.  

 

Σημείο αναφοράς αποτελούν τα τρία Στρατηγικά  Προγράμματα του Κολλεγίου: το ‘The Grant Thornton route to ACA’, το  ‘Graduates Route to ACA’ και το ‘School Graduates Route to ACA’. Αυτά τα  υβριδικά προγράμματα δημιουργήθηκαν από το P.A. College και τούς  ελεγκτικούς οίκους Grant Thornton Κύπρου και KPMG Κύπρου και έχουν  εγκριθεί από το Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών Αγγλίας και Ουαλίας (ICAEW).  Αυτά τα προγράμματα προσφέρουν στους φοιτητές 12 απαλλαγές από τις 15  που απαιτούνται για την απόκτηση του τίτλου ACA, εξασφαλίζουν πάνω από  190 ημέρες εργασιακής εμπειρίας στην Grant Thornton ή στην KPMG και  παρέχουν τη δυνατότητα στους αποφοίτους να είναι επιλέξιμοι για  εργοδότηση στην Grant Thornton Κύπρου ή στην KPMG Κύπρου.

 

Ο κοινός παράγοντας που έφερε το Ινστιτούτο Ορκωτών  Λογιστών στην Αγγλία και την Ουαλία, την Grant Thornton Κύπρου και το  P.A. College μαζί είναι η αμοιβαία αφοσίωση τους στην ποιότητα και την  καινοτομία.

 

Η μοναδικότητα των απαλλαγών μας και η προσφορά μας  συνεχίζεται καθώς οι φοιτητές μας με εξειδίκευση στη Διαχείριση  Marketing απαλλάσσονται από ορισμένες από τις απαιτήσεις του  Μεταπτυχιακού Διπλώματος του Chartered Institute of Marketing (CIM). Σε  ό, τι αφορά το πρωτοποριακό πτυχιακό μας πρόγραμμα του Business  Computing, εκτός από την αποκλειστική υβριδική φύση της, το κύρος μας  »Cisco Networking Academy», μας επιτρέπει να προσφέρουμε πολύ περιζήτητα  μαθήματα της δικτύωσής τους, που οδηγούν στην CCENT, CCNA και CCNP  επαγγελματικές πιστοποιήσεις.

 

Ο συνδυασμός της αξιολόγησης μας από εθνικούς και  διεθνείς οργανισμούς, η συνεχιζόμενη απόκτηση των απαλλαγών από τόσο  αξιοσημείωτους επαγγελματικούς φορείς όπως οι προαναφερόμενοι, και η  επιτυχής υπεράσπιση των υφιστάμενων απαλλαγών, μας τοποθετούν πραγματικά  στην πρώτη γραμμή του τομέα της Ανώτερης Εκπαίδευσης στην Κύπρο.

 

Επιπλέον, το Ρ.Α. College είναι ένας περιβαλλοντικά  ευαισθητοποιημένος οργανισμός που συμφωνεί με αυτό που είναι γνωστό ως  ‘Green computing’ initiative.  Η υποδομή του Κολλεγίου στην πληροφορική  βασίζεται στην τελευταίας γενιάς τεχνολογία του data-center, που  φιλοξενεί το δικό του private cloud. Όλη η υποδομή είναι εικονική και  διαθέσιμη σε όλο το προσωπικό και τους φοιτητές. Η δύναμή της υποδομής  και η τεράστια της ευελιξία μπορεί ακόμη και να αξιοποιηθεί πέραν από  τις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου με ένα εξαιρετικά ασφαλή τρόπο. Αυτή η  προηγμένη υποδομή παρέχει στους φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό τη  δυνατότητα να υπερτερούν εφόσον βρίσκονται σε ένα ξεχωριστό περιβάλλον  μάθησης και εργασίας. Αυτή η προηγμένη υποδομή παρέχει στους φοιτητές  και το διδακτικό προσωπικό ένα ξεχωριστό και εξαιρετικό περιβάλλον  μάθησης και εργασίας.

 

Η αριστεία είναι μια προγραμματισμένη υπόθεση και  αυτό που διαφοροποιεί το P.A. College από τα υπόλοιπα ιδρύματα είναι η  δέσμευσή του με την αριστεία ως μια συστηματική και συνεχής διαδικασία.  Επιπλέον, μία από τις μεγαλύτερες ικανοποιήσεις του να είσαι πραγματικός  ηγέτης στην  τριτοβάθμια εκπαίδευση της Κύπρου είναι η ευκαιρία που  έχουμε να μοιραστούμε πολυάριθμα επιτεύγματα με τους αποφοίτους μας,  τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

 

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Ρ.Α. College  παρέχει τις καλύτερες ευκαιρίες σε όλους αυτούς που είναι πρόθυμοι να  δεχτούν τις προκλήσεις του σήμερα και του αύριο και να προωθήσουν τον  εαυτό τους σε ένα λαμπρό μέλλον και μια επιτυχημένη καριέρα.

 

Σας καλούμε να συμμετάσχετε μαζί μας στο κοινό μας ταξίδι για ακαδημαϊκή και επαγγελματική καταξίωση.

 

Δρ. Ανδρέας Πατσαλίδης 

 

Διευθυντής